Seglingskommitténsegling@suss.y.se 
OrdförandeBjörn Karjel 070-929 23 12
 Tage Carlsson070-261 82 85
 Andreas Lindstedt 070-576 54 98 
 Peter Norberg 070-627 81 46
 
   
Jollekommitténjolle@suss.y.se 
OrdförandeAndreas Öberg                          070-7937160
 Mats Hägglund 073-960 60 90
 Anna Lundbäck 073-370 99 18
 Bert Förare 070-661 12 68
 Therese Wengelin 070-336 74 24
 Annah Jagebo 070-658 46 25
  
   
Klubbkommittén  
OrdförandeMagnus Edström 070-680 49 85