Ordningsregler på Vindhem

 • Visa hänsyn till övriga som vistas i Vindhem så att inte dessa störs.
 • Placera hushållssopor i soptunnorna vid parkeringen, ej i papperskorgarna.
 • Kemikalier och annat farligt avfall får ej lämnas i hamnen.
 • Pumpa inte ut toalett- eller oljeblandat slagvatten i hamnen.
 • Tillägg vid bryggan för sugtömning är bara tillåten under tömning.
 • Håll hundar och andra husdjur kopplade inom hela Vindhem.
 • Samla upp avföring från husdjur och lägg det i soptunnor vid parkering.
 • Biltrafik i hamnområdet är endast tillåtet vid i-­ och urlastning.
 • Badar gör man på sandstranden – inte från flytbryggorna. P.g.a olycksrisken är dykning förbjuden i hela hamnen.
 • Fiska inte med kastredskap från båtar och bryggor.
 • Kasta inte sten eller grus i hamnen.
 • Belamra inte kajernas trädäck med privata bord, stolar etc.