Byggnadsföreningen är medlem i Vindhemsvägens samfällighetsförening. Föreningens representant i samfälligheten är Tomas Sundholm, 070-350 82 85.

Länk till vägföreningen: vindhemsvagen.nu