Vid brand Varsko övriga personer som befinner sig i området.
Varna, rädda, larmaLarma brandkåren via SOS 112
SläckSläck om det kan ske utan risk.Flytta närliggande båtar/vagnar med hjälp av övriga personer som befinner sig i närheten om detta kan ske på ett säkert sätt.
ÅtersamlingsplatsBilparkeringen

Brandskyddsrutiner för dem som nyttjar hamnen/campingen

Dagligen Gasolutrustning i båtar skall stängas direkt efter nyttjandet med huvudkran. Tillåten storlek för gasolbehållare ombord på båtar är P11, samt att ansluten utrustning har branschmässigt utförd installation.
 Grillning ombord i båtar / i förtält ej tillåtet.
 Lämna ej ”levande ljus” framme utan tillsyn.
 Kupévärmare eller elradiatorer ej tillåtet att ansluta till el ombord på båtar.
 De som nyttjar ”brasan”, har ansvar för elden och att denna brinner ut eller slocknar på ett säkert sätt.
Vid arbetsdagen
på våren
Kontroll av handbrandsläckaren samt genomgång av dessa brandskyddsrutiner med de som deltager vid arbetsdagen.
Regelbunden brandsyn Enligt Räddningstjänstens rutin.

Var och en som nyttjar hamnen/campingen har skyldighet att känna till och följa brandskyddsinformationen, samt för ledare och uthyrare, att informera nyttjarna/hyresgästerna.

BrandskyddsansvarigTorbjörn Stark, ordförande, tfn: 073-276 12 22
Fastighetsansvarig Sundsvalls Segelsällskaps Byggnadsförening