Hyresvillkor för fasta båt- och husvagnsplatser på Vindhem

 1. Hyresvillkoren föreskriver vad som gäller för de enskilda båt- och husvagnsplatserna i Vindhem.
 2. För att få hyra båt-­ och/eller husvagnsplats på Vindhem måste man vara medlem i Sundsvalls Segelsällskap.
 3. Hyresperioden är från hamnens öppnande i maj till sista september.
 4. Hyresavgiften ska vara Byggnadsföreningen tillhanda senast det förfallodatum som anges på fakturan. Betalning som inte inkommit senast på förfallodatum innebär att platsen tilldelas annan platssökande.
 5. Medlem ska under hyrestiden ha giltig ansvarsförsäkring för sin båt-­ och/eller husvagn.
 6. Platsen är personlig och får ej överlåtas eller uthyras i andra hand. Vid eventuell utlåning av plats ska låntagaren erlägga avgift på samma sätt som för gästande båt och/eller husvagn.
 7. Elanslutningar vid båtplatser ingår i hyresavgiften och är endast avsedda för batteriladdning och fast ansluten varmvattenberedare. El för uppvärmning får ej anslutas.
 8. Elanslutning på husvagnscamping sker i anvisat eluttag. Verklig förbrukad el faktureras medlemmen, till i förväg avtalad taxa, efter hyresperiodens slut.
 9. Medlem med båtplats är skyldig att genomföra 16 timmars arbetsplikt per säsong. Underlåtelse att deltaga kommer att  debiteras med 200 kr per utebliven timme. Styrelsearbete räknas som fullgjord arbetsplikt.
 10. Medlem ska följa Vindhems Brandskyddsdokumentation.
 11. Förseelser mot Hyresvillkor och/eller Ordningsregler kan medföra att rätt till den hyrda platsen förverkas.
 12. Genom betalning av hyresavgiften accepterar medlemmen angivna Hyresvillkor, Ordningsregler samt vår Integritetspolicy (GDPR) som kan läsas på www.suss.y.se/vindhem.