Hyresvillkor för fasta båt- och husvagnsplatser på Vindhem

 1. Hyresvillkoren föreskriver vad som gäller för de enskilda båt- och husvagns­platserna i Vindhem.
 2. För att få säsongshyra båt- och/eller husvagnsplats på Vindhem måste man vara medlem i Sundsvalls Segelsällskap.
 3. Hyresperioden är från hamnens öppnande i maj till sista september.
 4. Hyresavgiften ska vara Byggnads­föreningen tillhanda senast det förfallo­datum som anges på fakturan. Betalning som inte inkommit senast på förfallo­datum innebär att platsen tilldelas annan platssökande.  
 5. Medlem ska under hyrestiden ha giltig ansvarsförsäkring för båt och/eller husvagn.
 6. Platsen är personlig och får ej överlåtas eller uthyras i andra hand. Vid eventuell utlåning av plats ska låntagaren erlägga avgift på samma sätt som för gästande båt och/eller husvagn.
 7. Elanslutningar vid båtplatser ingår i hyresavgiften och är endast avsedda för batteriladdning och fast ansluten varm­vattenberedare. El för uppvärmning får ej anslutas.
 8. Elanslutning på husvagnscamping sker i anvisat eluttag. Verklig förbrukad el faktureras medlemmen efter hyres­periodens slut. Trädäck och annan an­ordning som medlemmen byggt ska tas bort efter hyresperiodens slut. Borttagning av kvarlämnat material faktureras medlemmen.
 9. Medlem med båtplats är skyldig att genomföra 10 föreningstimmar per säsong. Underlåtelse att deltaga kommer att debiteras med 200 kr per utebliven timme. Styrelsearbete räknas som fullgjord arbetsinsats.
 10. Medlem ska vara införstådd med och följa Vindhems Brand­skyddsdokumentation.
 11. Förseelser mot Hyresvillkor och/eller Ordningsregler kan medföra att rätt till den hyrda platsen förverkas.
 12. Genom betalning av hyresavgiften accepterar medlemmen angivna Hyresvillkor, Ordnings­regler samt vår Integritetspolicy (GDPR) som kan läsas på https://suss.y.se/hamn-camping/